MATURE TEPLICE s.r.o.

Dotace

V současné době jsou aktuální dva dotační tituly:

Nová Zelená Úsporám

Jedná se o program na podporu snížení energetické náročnosti domů. Mimo území hlavního města jsou však podporovány pouze domy rodinné.

Pro získání dotace zajišťujeme:

IROP (Integrovaný Regionální Operační Program)

Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení a realizaci opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v bytových domech.

Pro získání dotace zajišťujeme :

Naše firma nabízí realizaci: