MATURE TEPLICE s.r.o.

Revitalizace bytových domů

Problémy panelové výstavby zná snad už každý laik kterého se zmíněný problém jakkoliv dotýká. Dříve prováděná výstavba nejen panelových domů s sebou nesla malé nároky na hospodárné nakládání s energií pro vytápění. Tento fakt však má i jednu ještě snad horší stránku a to jest, že vlivem tepelného namáhání konstrukce dochází u objektů ke statickým poruchám. Nastal tedy čas pro opravy těchto poruch a pro řešení více problémů je vhodné objekt po zasanování opatřit kontaktním zateplovacím systémem. Protože tato technologie je na prudkém vzestupu bylo třeba stanovit určitá kritéria pro aplikaci a kvality jednotlivých zateplovacích systémů. Naše firma, protože chce dlouhodobě působit na trhu bez reklamací aplikuje pouze systémy certifikované v kvalitativní třídě A. Tento systém práce s sebou nese periodicky se opakující školení zaměstnanců, kde jsou tito seznámeni s novými trendy a poznatky tak abychom při aplikaci dosahovaly nejlepších výsledků.

Protože patříme k velkým realizátorům můžeme svou cenou snadno oslovit také menší investory, kterým díky kvalitnímu systému práce a výborným dodacím podmínkám materiálů umíme nabídnout finančně zajímavé řešení v nejvyšší kvalitě. V rámci sanací provádíme lehké YTONGOVÉ vyzdívky, osazení a dodávku plastových oken, stěrkové hydroizolace, pokládky dlažby a lakovaná či pozinkovaná lodžiová a balkónová zábradlí. Z níže uvedených fotografií je patrné, že umíme nabídnout řešení nejen pro panelové domy ale také pro rodinné domy.

Naší neposlední předností jsou technici, kteří jsou schopni spočítat tepelně technické posouzení objektu a učinit kompetentní návrh pro tloušťku izolantu. Počítačově také pro zákazníka zpracujeme několik návrhů barevného řešení tak aby si mohl udělat představu o výsledném provedení díla.

Aplikované systémy:

  • BAUMIT, TERRANOVA, STO
Revitalizace bytových domů - Obrázek 7 Revitalizace bytových domů - Obrázek 6 Revitalizace bytových domů - Obrázek 5 Revitalizace bytových domů - Obrázek 4 Revitalizace bytových domů - Obrázek 3 Revitalizace bytových domů - Obrázek 2 Revitalizace bytových domů - Obrázek 1

Naše firma nabízí realizaci: